Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36/2022/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định Ban hành Quy định Bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 436
Tải về 30
34/2022/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 348
Tải về 2
31/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Ban hành quy định phân cấp, phân công quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 435
Tải về 5
34/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 390
Tải về 9
15/2022/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 691/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 407
Tải về 1
47/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 923
Tải về 22
44/2021/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 972
Tải về 18
37/2021/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 942
Tải về 55
31/2021/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 832
Tải về 14
1653/QĐ-UBND 15/09/2021 Quyết định Phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 799
Tải về 3
123