Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 31/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 31.pdf