Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36/2022/QĐ-UBND 19/12/2022 Quyết định Ban hành Quy định Bảng giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 435
Tải về 30
31/2022/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Ban hành quy định phân cấp, phân công quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 433
Tải về 5
1138/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Phê duyệt danh mục đồ án công khai kêu gọi tài trợ kinh phí lập hoạch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 905
Tải về 7
15/2022/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 691/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 407
Tải về 1
2578/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1188
Tải về 35
47/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 922
Tải về 22
44/2021/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 971
Tải về 18
37/2021/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 942
Tải về 55
31/2021/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 831
Tải về 14
1899/QĐ-UBND 14/10/2021 Quyết định Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 992
Tải về 44
1234