Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 34/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Triệu Đình Lê
Tài liệu đính kèm 34-hdnd-2022-12-30t152607.869.pdf