Quyết định Phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1653/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính, Văn bản quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1653.pdf