Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1970/HD-UBND 29/06/2018 Hướng dẫn Một số nôi dung về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 732
Tải về 0
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 826
Tải về 367
35/2014/QĐ-UBND 07/11/2014 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 798
Tải về 1
16/2003/QH11 20/05/2014 Luật xây dựng
Lượt xem: 626
Tải về 0
63/2006/QH11 20/05/2014 Luật kinh doanh bất động sản
Lượt xem: 624
0
15/2012/QH13 20/05/2014 Luật xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 797
Tải về 0
27/2001/QH10 20/05/2014 Luật phòng cháy chữa cháy
Lượt xem: 766
Tải về 0
15/2012/QH13 20/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 818
Tải về 0
63/2006/QH11 29/06/2006 Luật kinh doanh bất động sản
Lượt xem: 827
Tải về 1
16/2003/QH11 26/11/2003 Luật xây dựng
Lượt xem: 843
Tải về 0
12