Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 61/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/04/2018
Ngày hiệu lực 23/04/2018
Trích yếu nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 61.signed.pdf