Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 4 166
  • Tổng lượt truy cập: 799613
  • Tất cả: 528
Đăng nhập
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Sơ đồ tổ chức

                    Cơ cấu tổ chức    

 

1. Lãnh đạo Sở gồm: 01 Giám đốc; 03 phó giám đốc

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 06 phòng.

- Văn phòng Sở;

-  Thanh tra Sở;

- Phòng  Quản lý Xây dựng;

-  Phòng Kinh tế-Vật liệu xây dựng;

-  Phòng Quy hoạch kiến trúc

 -  Phòng Phát triển đô thị - Quản lý nhà

3. Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng;

-  Trung tâm  Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng.