Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 4 279
  • Tổng lượt truy cập: 799726
  • Tất cả: 641
Đăng nhập
Đơn vị trực thuộc

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. Trung tâm kiến trúc quy hoạch xây dựng.

Địa chỉ: Km 3, Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng.
Điện thoại: 0206. 3755 866
Phó giám đốc:  Lế Xuân Lập

Email: Trungtamkientrucquyhoachxdcb@gmail.com


2. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ: Km3, Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng
Điện thoại: 026.3952985

Phó Giám đốc (Phụ trách) Bùi Văn Tạo
Điện thoại: 0206. 3758895

Phó Giám đốc: Đỗ Kiên Cường
Điện thoại: 0206.3952984