Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Số ký hiệu văn bản 45/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/10/2016
Ngày hiệu lực 19/10/2016
Trích yếu nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 45.signed_01-1-.pdf