Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 4 197
  • Tổng lượt truy cập: 799644
  • Tất cả: 559
Đăng nhập
Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ : 023 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Tp Cao Bằng,
Điện thoại : (02063) 3.852.192 - Fax: (0206) 3.856.492
Email : soxaydung@caobang.gov.vn  hoặc soxaydungcaobang@gmaiil.com
Website: http://soxaydung.caobang.gov.vn

 

 

Thông tin của cán bộ công chức Văn phòng Sở Xây dựng

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI
(0206…)

I.LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

 Đoàn Quốc Chính

  Giám đốc

chinh@caobang.gov.vn

              3959239

 Nông Văn Trung

Phó Giám đốc

trungnv@caobang.gov.vn

3853816

 Bùi Xuân Kỳ  Phó Giám đốc  kybx@caobang.gov.vn  
 Triệu Đình Dũng   Phó Giám đốc dungtd.hq @caobang.gov.vn  

II.VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

 Lưu Kiến Duy

Chánh Văn phòng

duylk@caobang.gov.vn

3852124

 Hà Thị Nga

Phó Chánh Văn phòng

ngaht@caobang.gov.vn

3858331

 Lý Thị Thanh Thảo

  Kế toán

tthaoltt@caobang.gov.vn

3858331

 Văn thư


soxaydungcaobang@caobang.gov.vn

3852192

III.PHÒNG  QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

 

 

 Tạ Ninh Giang

Phó Trưởng phòng

giangtn@caobang.gov.vn

3853529

  Nguyễn Thị Phương Hồng  Phó Trưởng phòng    3853529

IV. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 

 

 Nông Văn Bảo  Trưởng phòng  baonv@caobang.gov.vn  3853528
 

Phó Trưởng phòng

...@caobang.gov.vn

3853528

  V.PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - QUẢN LÝ NHÀ 

 

 

  Đàm Thế Bằng  Trưởng phòng  bangdt@caobang.gov.vn  3853530
 Hoàng Xuân Thao  Phó trưởng phòng  thaohx@caobang.gov.vn  3853530

VI.THANH TRA SỞ

 

 

 

 Nguyễn Lâm Vinh  Chánh Thanh tra vinhnl@caobang.gov.vn 3853524

 Trương Thị Nhiệt

Phó Chánh Thanh tra

nhiettt@caobang.gov.vn

3853524

VII.KINH TẾ  VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 Du  Văn Hào

Phó Trưởng phòng

haodv@caobang.gov.vn

3853527

 Bế Kim Huy  Phó Trưởng phòng  huybk@caobang.gov.vn 3853527 
VIII.Trung tâm Kiến trúc quy hoạch xây dựng      
Lê Xuân Lập  Phó giám đốc laplx@caobang.gov.vn 3755866


   
IX.Trung tâm Kiểm định chất lượng  công trình xây dựng       
Bùi Văn Tạo   Phó giám đốc (phụ trách) taobv@caobang.gov.vn 3952985
Đỗ Kiên Cường  Phó giám đốc
3952985
 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ : 023 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Tp Cao Bằng,
Điện thoại : (02063) 3.852.192 - Fax: (0206) 3.856.492
Email : soxaydung@caobang.gov.vn  hoặc soxaydungcaobang@gmaiil.com
Websitehttp://soxaydung.caobang.gov.vn