Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về vật liệu quản lý xây dựng
Số ký hiệu văn bản 24a/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2016
Ngày hiệu lực 05/04/2016
Trích yếu nội dung Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về vật liệu quản lý xây dựng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 24a.signed.pdf