Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay,SỞ XÂY DỰNG đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Xây dựng xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

Ngày bắt đầu: 08/10/2018
Ngày kết thúc:16/10/2018
Tệp đính kèm: PDF icon GY 2359BXD.pdf, Microsoft Office document icon DTTT huong dan CNNV CQCM nganh XD.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Vv lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu: 31/07/2018
Ngày kết thúc:30/08/2018
Tệp đính kèm: PDF icon 1133.PDF, Microsoft Office document icon 1133Quyetdinh_suadoi (1).doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
về việc xin ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 30/10/2017
Ngày kết thúc:04/11/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 1723-sxd_20171027113057853850.PDF, Microsoft Office document icon 3-Du_thaoQuyetdinh_ban_hanh_20-10_20171030090538627620.doc, Microsoft Office document icon 4a-Danh_muc_TTHC_KTQH_20-10_20171030090539147151.doc, Microsoft Office document icon 4b-Noi_dung_Thu_tuc_hanh_chinh_phong_QH_20-10_20171030090539595602.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 12/09/2017
Ngày kết thúc:15/09/2017
Tệp đính kèm: Tập tin DT QĐ dịch vụ công ích.rar
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Về việc góp ý dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cao bằng

Ngày bắt đầu: 08/05/2017
Ngày kết thúc:25/05/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 536-sxd_20170509094931288280.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp