Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay,SỞ XÂY DỰNG đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Ủy Ban nhân dân huyện xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
Về việc góp ý dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cao bằng

Ngày bắt đầu: 08/05/2017
Ngày kết thúc:25/05/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 536-sxd_20170509094931288280.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
test

Ngày bắt đầu: 25/11/2015
Ngày kết thúc:25/11/2015
Tệp đính kèm:
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp