Kinh tế, Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 4/2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 3/2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 2/2018 trên địa bàn thành phố cao bằng


 Tham khảo, sử dụng các tập định mức trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


 Tham khảo, sử dụng các tập định mức trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Chỉ số giá quý 1 năm 2018


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 /2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Chỉ số giá Quý 3 năm 2017Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bảo Ngọc


 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực


Thông báo tiếp nhận  hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hoàng Ngọc


Chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2017


Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của Doanh nghiệp Tư Nhân Đình Văn


Chỉ số giá  xây dựng Quý 1 năm 2017


Chỉ số giá xây dựng Quý 4 năm 2016 và chỉ số giá năm 2016 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Chỉ số giá  xây dựng Quý 3 năm 2016

Trang