Hoạt động của Đảng và Đoàn thể

Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động thể thao chào mừng 88  năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018


Ngày 14/12, Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017. Tham dự Đại hội có đồng chí đồng chí Lã Đức Tuân, Bí thư đoàn khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đoàn viên Chi đoàn.


Ngày 22/5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị.