Nghị quyết

Nghị Quyết Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Số ký hiệu: 31/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2015
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Lĩnh vực văn bản:
Đăng kí nhận RSS - Nghị quyết