Tin trong ngành

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN TRỰC THUỘC TỈNH

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, cần từng bước xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển theo mô hình mạng lưới đô thị làm động lực, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội toàn tỉnh....

Các tin khác

Bộ Xây dựng Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Ngày 23/5/2017, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã ký Quyết định 451/QĐ-BXD về việc Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Các tin khác

Chia tay Phó Giám đốc Đoàn Quốc Chính

Sáng ngày 10/02/2017 tại trụ sở UBND huyện Hạ Lang, Sở Xây dựng tổ chức chia tay Phó Giám đốc Đoàn Quốc Chính để nhận nhiệm vụ mới. Tham dự có Ban giám đốc Sở Xây dựng, Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hạ Lang, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của 2 cơ quan tham dự. 

Các tin khác

SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2017

Ngày 13/01/2017, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2017. Dự hội nghị có tập thể lãnh đạo, cán bộ và công chức Sở Xây dựng.

Các tin khác

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1961 GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 KHU VỰC PHÍA BẮC

Tiếp theo Hội nghị triển khai Đề án 1961 về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” giai đoạn 2016-2020 khu vực Nam bộ đã diễn ra tại Cần Thơ, ngày 10/6/2016, Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 khu vực Phía Bắc (bao gồm địa bàn của 29 tỉnh, thành phố) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Các tin khác

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Xây dựng

Ngày 01/3, Chi bộ Sở Xây dựng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Xây dựng. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng. 

Các tin khác

Hội hưu trí Ngành Xây dựng tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân

 Ngày 23/2, Hội hưu trí Ngành Xây dựng tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Thân năm 2016. Đến dự có lãnh đạo Sở Xây dựng; lãnh công đoàn Ngành Xây dựng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các hội viên Ngành Xây dựng.

Các tin khác

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin trong ngành