Quyết định

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Xây dựng

Số ký hiệu: 165/QĐ-SXD
Ngày ban hành: 20/02/2019
Người ký: Lý Văn Thẳng
Lĩnh vực văn bản:

Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2019

Số ký hiệu: 310/QĐ-SXD
Ngày ban hành: 21/3/2019
Người ký: Lý Văn Thẳng
Lĩnh vực văn bản:

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng năm 2018 trên địa bàn thành phố

Số ký hiệu: 2005/QĐ-SXD
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Lý Văn Thẳng
Lĩnh vực văn bản:

Trang

Đăng kí nhận RSS - Quyết định