SỞ XÂY DỰNG: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

Hội nghị triển khai nội dung chuyên đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong công việc và trong đời sống của mỗi cán bộ, công chức như: sống trung thực, thẳng thắn, tận tụy phục vụ nhân dân, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống quan liên, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện lợi ích nhóm, kéo bè kéo cánh gây mất đoàn kết, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm, a dua, kiêu ngạo…

Để thực hiện tốt chuyên đề này mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, lãnh đạo các các đơn vị cần tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, luôn giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

   

 

Tac giả: Chu Văn Luân – Phòng Thanh tra