Hướng dẫn Một số nôi dung về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1970/HD-UBND
Ngày ban hành: 29/6/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Công văn
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1970.pdf5.19 MB