Tham khảo, sử dụng các tập định mức trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon Huong dan ap dung Dinh muc XDnam 2018.PDF1.89 MB
Tập tin DINH MUC XD.rar70.27 MB