Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2018