Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Quý I năm 2018

1. Công bố giá gộc Vật liệu xây dựng của Cụm Thành phố 

2. Công bố giá gốc Vật liệu của các huyện

Đính kèmDung lượng
PDF icon 200-sxd.pdf39.84 MB
PDF icon 241-huyen.PDF1.46 MB