Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 10-sxd_201801230959238680.PDF4.59 MB