về việc xin ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng