Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Hoài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, các đồng chí lãnh đạo các Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng ủy tham dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nông Xuân Yêm, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Theo đó, trong năm 2016, Đảng ủy Sở Xây dựng đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các chương trình công tác của ngành cụ thể như: Tổ chức triển khai, quán triệt học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh; Tổ chức các buổi sinh hoạt của Chi, Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% gia đình đảng viên đạt gia đình văn hoá; 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm... phát huy vai trò của các cấp ủy và đảng viên trong việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, trong toàn đảng bộ. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng. Chất lượng chi bộ được nâng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2017 Đảng ủy tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới; kiện toàn đội ngũ cấp uỷ có trình độ năng lực, có khả năng quy tụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức lối sống, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị được học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Duy trì thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; tổ chức tốt các hoạt động truyền thống gắn với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Nâng cao chất lượng sinh họat của Ban chấp hành, của các chi bộ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức đoàn thể, quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả

 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Lãnh đạo Đảng ủy trao giấy khen

cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

 

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi Đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra góp phần vào sự phát triển bền vững của Sở Xây dựng.

Chu Văn Luân

Các tin khác