SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2017

SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2017

Ngày 13/01/2017, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2017. Dự hội nghị có tập thể lãnh đạo, cán bộ và công chức Sở Xây dựng.

Năm 2016, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho 24 công trình; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 91 hồ sơ; thẩm định dự án 14 hồ sơ; thẩm định thiết kế - dự toán 35 hồ sơ; thẩm định thiết kế cơ sở 9 hồ sơ; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 33 công trình; gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kỹ sư định giá cho 42 cá nhân; kiểm tra đánh giá hiện trạng để xác định phương án sửa chữa, cải tạo cho 8 công trình; cho ý kiến đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình cho 34 dự án. 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao tặng giấy khen

cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2025. Trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng 146 công trình; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch 19 công trình; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo 167 giai đoạn 2) với 4.292 hộ được hỗ trợ... Phối hợp với Sở Tài chính công bố giá nhân công xây dựng nhà tư nhân Cao Bằng năm 2016; công bố giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn các huyện, Thành phố; công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2016. Thu phí, lệ phí trên 588 triệu đồng, nộp ngân sách trên 161 triệu đồng. Thực hiện 12 cuộc kiểm tra các chủ đầu tư, qua kiểm tra thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng...

Lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2016.

Năm 2016, Sở Xây dựng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động. Công đoàn tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn 55 lượt với số tiền 5,7 triệu đồng; hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp hơn 47 triệu đồng. Cán bộ, công chức có việc làm ổn định, thu nhâp bình quân trên 5,8 triệu đồng/người/tháng. 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 72 cá nhân đạt Lao động tiên tiến; 3 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 6 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Đề nghị cấp trên khen thưởng cho 3 tập thể. Công đoàn ngành Xây dựng tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn ngành năm 2016. Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng khen thường cho 2 tập thể và 64 cá nhân.

Đại diện các phòng Sở Xây dựng ký giao ước thi đua năm 2017.

Năm 2017, Sở Xây dựng tăng cường quản lý năng lực, điều kiện hoạt động xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện lộ trình thay thế vật liệu gạch đất nung bằng gạch không nung trên địa bàn tỉnh; quản lý việc thực hiện các quy hoạch vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn; tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng.

Tại hội nghị, Công đoàn Sở Xây dựng đã phát động phong trào thi đua năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công chức với các nội dung: tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; phấn đấu 100% cán bộ, công chức kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, không mắc các tệ nạn xã hội; 100% cán bộ, công chức tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua do các cấp phát động và phấu đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 85% danh hiệu LĐTT trở lên; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện; phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao năm 2017. 

Chu Văn Luân

Các tin khác