Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Quý IV năm 2016

1. Công bố giá gốc Vật liệu của các huyện

2. Công bố giá gộc Vật liệu xây dựng của Cụm Thành phố

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1320-sxd_20161213023713554550.PDF1.92 MB
PDF icon 1222.PDF26.7 MB