Công bố Kế hoạch số 1514/KH-UBND. Kế hoạch thực hiện các dự án phát triển đô thị Thành phố Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1514-KH-UBND_201606200932399690_01.01.H14.pdf3.22 MB