Nghị Quyết Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Số ký hiệu: 31/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2015
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết
Đính kèmDung lượng
PDF icon 31NQ-HĐND.PDF2.31 MB