Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Xây dựng

Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Xây dựng nhận quyết định thành lập Đảng ủy và ra mắt tại buổi lễ.

 

Chi bộ Sở Xây dựng trong những năm qua đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, luôn được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; các đảng viên có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng Đảng ngày càng ổn định và phát triển; các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng được củng cố và hoạt động hiệu quả… Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Chi bộ Sở Xây dựng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để nâng cấp lên thành Đảng bộ và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ra quyết định nâng cấp Chi bộ Sở Xây dựng thành Đảng bộ Sở Xây dựng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Theo đó, Đảng bộ có hiện có 45 đảng viên, Ban Chấp hành Đảng uỷ có 7 đồng chí. Đồng chí Hà Văn Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng làm Bí thư; Đồng chí Nông Xuân Yêm - Phó Giám đốc Sở làm Phó Bí thư.

Đồng thời, Đảng bộ Sở Xây dựng công bố các quyết định thành lập 4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ gồm: Chi bộ Văn phỏng Sở Xây dựng, Chi bộ Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Chi bộ Trung tâm kiến trúc quy hoạch xây dựng, Chi bộ Ban quản lý dự án xây dựng và phát triển đô thị. Chỉ định các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ đảm nhận nhiệm vụ bí thư, phó bí thư chi bộ các chi bộ cơ sở.

Địch Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi lễ

 

Tại buổi lễ, đồng chí Địch Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc nâng cấp Chi bộ Sở Xây dựng thành Đảng bộ Sở Xây dựng. Đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng ủy trong thời gian tới bổ sung hoàn thiện chương trình trọng tâm công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Trao quyết định chuẩn y Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy

Trao quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng

Trao quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm kiểm định CLCT xây dựng

Trao quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm kiến trúc quy hoạch xây dựng

Trao quyết định thành lập Chi bộ Ban quản lý dự án xây dựng và phát triển đô thị

 

 

Các tin khác