DANH BẠ CƠ QUAN SỞ XÂY DỰNG

 

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI
(0206…)

I.LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

 Lý Văn Thẳng

Phó Giám đốc

thanglv@caobang.gov.vn

3853080

 Nông Xuân Yêm

Phó Giám đốc

yemnx@caobang.gov.vn

3853816

II.VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

 Lưu Kiến Duy

Chánh Văn phòng

duylk@caobang.gov.vn

3852124

 Hà Thị Nga

Phó Chánh Văn phòng

ngaht@caobang.gov.vn

3858331

 Lý Thị Thanh Thảo

  Kế toán

tthaoltt@caobang.gov.vn

3858331

 Nông Thị Bích Hân

Chuyên viên CNTT

hanntb@caobang.gov.vn

3852192

 Hoàng Thị Thu Hà

Văn thư

hahtt@caobang.gov.vn

3852192

 Sầm Thị Lý

Nhân viên

 

3852192

 Nông Văn Gia

Bảo vệ

 

3852192

 Lục Văn Triều

Lái xe

 

3852192

 Nguyễn Bá Ngọc

Lái xe

 

3852192

 Đàm Văn Dần

Lái xe

 

3852192

III.PHÒNG  QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

 

 

 Dương Mạc Kiên

Trưởng phòng

kiendm@caobang.gov.vn

3853529

 Tạ Ninh Giang

Phó Trưởng phòng

giangtn@caobang.gov.vn

3853529

  Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên

tiennv@caobang.gov.vn

3853529

 Trương Ngọc San

Chuyên viên

santn@caobang.gov.vn

3853529

 Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

thanhnv@caobang.gov.vn

3853529

IV. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 

 

 Nông Văn Trung

Trưởng phòng

trungnv@caobang.gov.vn

3853528

 Đàm Thế Bằng

Phó Trưởng phòng

bangdt@caobang.gov.vn

3853528

 Tô Thị Ngân

Chuyên viên

ngantt@caobang.gov.vn

3853528

 Riêu Hồng Tiến

Chuyên viên

tienrh@caobang.gov.vn

3853528

 Thạch Ngọc Sơn

Chuyên viên

sontn@caobang.gov.vn

3853528

  V.PHÒNG  QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

 Du  Văn Hào

Trưởng phòng

haodv@caobang.gov.vn

3954992

 Trương Thu Giang

Chuyên viên

giangtt@caobang.gov.vn

3954992

 Bế Ích Trung

Chuyên viên

trungbi@caobang.gov.vn

3954992

VI.THANH TRA SỞ

 

 

 

 Nguyễn Lâm Vinh  Chánh Thanh tra vinhnl@caobang.gov.vn 3853524

 Trương Thị Nhiệt

Phó Chánh Thanh tra

nhiettt@caobang.gov.vn

3853524

 Hoàng Văn Chiến

Thanh tra viên

chienhv@caobang.gov.vn

3853524

 Đinh Vĩnh  Nghĩa

Thanh tra viên

nghiadv@caobang.gov.vn

3853524

 Lương Thị Nghiệp

Thanh tra viên

nghieplt@caobang.gov.vn

3853524

 Chu Văn Luân

Thanh tra viên

luancv@caobang.gov.vn

3853524

 Phùng Mùi Pham  Thanh tra viên phampm@caobang.gov.vn 3853524

 Trương Thị Hồng

Chuyên viên

hongtt@caobang.gov.vn

3853524

VII.KINH TẾ  VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 Lê Viết Hùng

Trưởng phòng

hunglv@caobang.gov.vn

 3853527

 Nông Văn Bảo

Phó Trưởng phòng

baonv@caobang.gov.vn

3853527

 Bế Kim Huy

Chuyên viên

huybk@caobang.gov.vn

3853527

Nguyễn Bình An Chuyên viên annb@caobang.gov.vn 3853527
VIII.PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT    
 Bùi Xuân Kỳ  Trưởng phòng kybx@caobang.gov.vn 3853530
Hoàng Xuân Thao  Phó trưởng phòng thaohx@caobang.gov.vn 3853530

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

anhntn@caobang.gov.vn

3853530

IX.Trung tâm Kiến trúc quy hoạch xây dựng      
Lý Thị Hương Giám đốc huonglt@caobang.gov.vn 3755866
Nguyễn Thị Phương Hông Phó giám đốc    
X.Trung tâm Kiểm định chất lượng  công trình xây dựng       
Nguyễn Huy Hoàng  Giám đốc hoangnh@caobang.gov.vn 3952985
Bùi Văn Tạo  Phó giám đốc taobv@caobang.gov.vn 3952985
 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ : 023 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Tp Cao Bằng,
Điện thoại : (02063) 3.852.192 - Fax: (0206) 3.856.492
Email : soxaydung@caobang.gov.vn  hoặc soxaydungcaobang@gmaiil.com
Website: http://soxaydung.caobang.gov.vn