Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ : 023 Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Tp Cao Bằng,
Điện thoại : (02063) 3.852.192 - Fax: (0206) 3.856.492
Email : soxaydung@caobang.gov.vn  hoặc soxaydungcaobang@gmaiil.com
Website: http://soxaydung.caobang.gov.vn

 

 

Thông tin của cán bộ công chức Văn phòng Sở Xây dựng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL
(…@caobang.gov.vn )

ĐIỆN THOẠI
(0206…)

I

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

1

 Hà Văn Hoài

Giám đốc Sở

hoaihv

3959239

2

 Lý Văn Thẳng

Phó Giám đốc

thanglv

3853080

3

 Nông Xuân Yêm

Phó Giám đốc

yemnx

3853816

4

 Lưu Quang Minh

Phó Giám đốc

minhlq

3850492

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

6

 Lưu Kiến Duy

Chánh Văn phòng

duylk

3852124

7

 Hà Thị Nga

Phó Chánh Văn phòng

ngaht

3858331

8

 Lý Thị Thanh Thảo

  Kế toán

tthaoltt

3858331

9

 Nông Thị Bích Hân

Chuyên viên CNTT

hanntb

3858331

10

 Hoàng Thị Thu Hà

Văn thư

hahtt

3852192

11

 Sầm Thị Lý

Nhân viên

 

3852192

12

 Nông Văn Gia

Bảo vệ

 

3852192

13

 Lục Văn Triều

Lái xe

 

3852192

14

 Nguyễn Bá Ngọc

Lái xe

 

3852192

15

 Đàm Văn Dần

Lái xe

 

3852192

III

PHÒNG  QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

 

 

16

 Dương Mạc Kiên

Trưởng phòng

kiendm

3853529

17

 Tạ Ninh Giang

Phó Trưởng phòng

giangtn

3853529

18

  Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên

tiennv

3853529

19

 Trương Ngọc San

Chuyên viên

santn

3853529

20

 Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

thanhnv

3853529

IV

 PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 

 

21

 Nông Văn Trung

Trưởng phòng

trungnv

3853528

22

 Đàm Thế Bằng

Phó Trưởng phòng

bangdt

3853528

23

 Tô Thị Ngân

Chuyên viên

ngantt

3853528

24

 Riêu Hồng Tiến

Chuyên viên

tienrh

3853528

25

 Thạch Ngọc Sơn

Chuyên viên

sontn

3853528

V

  PHÒNG  QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

 

26

 Du  Văn Hào

Trưởng phòng

haodv

3954992

27

 Trương Thu Giang

Chuyên viên

giangtt

3954992

28

 Bế Ích Trung

Chuyên viên

trungbi

3954992

VI

THANH TRA SỞ

 

 

 

29  Nguyễn Lâm Vinh  Chánh Thanh tra vinhnl 3853524

30

 Trương Thị Nhiệt

Phó Chánh Thanh tra

nhiettt

3853524

31

 Hoàng Văn Chiến

Thanh tra viên

chienhv

3853524

32

 Đinh Vĩnh  Nghĩa

Thanh tra viên

nghiadv

3853524

33

 Lương Thị Nghiệp

Thanh tra viên

nghieplt

3853524

34

 Chu Văn Luân

Thanh tra viên

luancv

3853524

35  Phùng Mùi Pham  Thanh tra viên phampv 3853524

36

 Trương Thị Hồng

Chuyên viên

hongtt

3853524

VII

KINH TẾ  VẬT LIỆU XÂY DỰNG

37

 Lê Viết Hùng

Trưởng phòng

hunglv

 3853527

38

 Nông Văn Bảo

Phó Trưởng phòng

baonv

3853527

39

 Bế Kim Huy

Chuyên viên

huybk

3853527

40 Nguyễn Bình An Chuyên viên annb 3853527
VIII PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT    
41  Bùi Xuân Kỳ  Trưởng phòng   3954992
42 Hoàng Xuân Thao  Phó trưởng phòng thaohx 3954992

43

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

anhntn

3954992

 

 

  

Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng:

 

1. Trung tâm Kiến trúc quy hoạch xây dựng

- Địa chỉ cơ quan: Km3 Nà Cáp, Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.755866.Fax:

- EmailTrungtamkientrucquyhoachxdcb@gmail.com.

- Giám đốc: Lý Thị Hương.

  

2. Trung tâm Kiểm định chất lượng  công trình xây dựng 

- Địa chỉ cơ quan: Km3, Nà Cáp, Phường Sông Hiến, TP Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.952985.  Fax:

- Email: kiemdinhcaobang@yahoo.com 

- Giám đốc: Nguyễn Huy Hoàng