Các phòng ban thuộc sở

1. Văn phòng sở

Chánh văn phòng: Lưu Kiến Duy

Điện thoại: 0206.3852.124

Phó Chánh Văn phòng: Hà Thị Nga

Điện thoại: 0206.3858.331


 
2. Thanh tra Sở
Chánh thanh tra: Nguyễn Lâm vinh

Phó Chánh Thanh tra: Trương Thị Nhiệt

Điện thoại: 02063.853.524


3. Phòng Quản lý Xây dựng

Trưởng phòng: Nông Văn Trung

Phó trưởng phòng: Đàm Thế Bằng

Điện thoại: 02063.853.528


4. Phòng kinh tế - vật liệu xây dựng

Trưởng phòng: Lê Viết Hùng

Phó phòng:  Nông Văn Bảo

Điện thoại: 0206.3853.527

 


5. Phòng Quy hoạch kiến trúc

Trưởng phòng: Dương Mạc Kiên

 Phó phòng:  Tạ Ninh Giang

Điện thoại: 0206.3853.529

 


6. Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản

Trưởng phòng: Du Văn Hào

Phó phòng: 

Điện thoại: 0206.3954.992

7. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

Trưởng phòng: Bùi Xuân Kỳ

Phó phòng: Hoàng Xuân Thao

Điện thoại: 0206.3954.992