Tin tức sự kiện

Để triển khai Nghị định  số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP) đạt chất lượng và hiệu quả. Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung được quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ để các đối tượng là tổ chức, cá nhân, có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư phát triển đô thị biết, triển khai thực hiện (Toàn bộ nội dung của nghị định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở xây dựng tỉnh Cao Bằng. địa chỉ truy cập http://soxaydung.caobang.gov.vn).


Thực hiện quyết định số 10/2013/QĐ-UBND và công văn số 02/CV-HĐXD...Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2013


Thực hiện Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ...


Thông Tư sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ


Cung cấp thông tin năng lực các đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng...


Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 Của Bộ Xây Dựng...


Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại và 9 đợt gió lốc, mưa đá gây thiệt hại trên 171 tỷ đồng.


Sau hơn 5 tháng đầu tư hoàn thiện dây chuyền công nghệ, xây dựng hạ tầng, ngày 6/8/2013, Công ty cổ phần Khoáng sản Việt đã tổ chức khởi động lò luyện gang, xỉ dầu Cao Sơn Hà tại Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An.

 

   


  Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh ta nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, sau gần 3 năm (2011 - 2013) thực hiện chương trình tại 177 xã, chưa có xã nào đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

   

    

    


   Qua 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Trùng Khánh đã đầu tư 108 tỷ 724 triệu đồng xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn.

   Trang