Tin tức sự kiện

Ngày 22/5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho hơn 100 cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị.


Ngày 22/5, Sở Xây dựng phối hợp với tạp chí phòng cháy chữa cháy (PCCC) – Trường Đại học PCCC, Bộ Công an tổ chức tập huấn công tác PCCC cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.


   Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2014. Từ ngày 29/3 - 30/3/2014, Cụm Thi đua số 4 phối hợp với Đoàn thanh niên xã Minh Tâm tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn nghệ, thể thao tại xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào “Tuổi trẻ Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới”.


Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, tết năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức.


Để triển khai Nghị định  số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP) đạt chất lượng và hiệu quả. Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung được quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ để các đối tượng là tổ chức, cá nhân, có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư phát triển đô thị biết, triển khai thực hiện (Toàn bộ nội dung của nghị định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở xây dựng tỉnh Cao Bằng. địa chỉ truy cập http://soxaydung.caobang.gov.vn).


Thực hiện quyết định số 10/2013/QĐ-UBND và công văn số 02/CV-HĐXD...Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2013


Thực hiện Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ...


Thông Tư sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ


Cung cấp thông tin năng lực các đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn Tỉnh Cao Bằng...


Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 Của Bộ Xây Dựng...

Trang